ruka

app store


Pro firmu Sapsway jsme vytvořili mobilní aplikaci, která umožňuje vzdálené připojení k zařízení "SwingOne" přes Bluetooth. Tím aplikace ovládá na dálku zařízení schodně, jako tlačítka na ovládacím panelu zařízení, např. zapnutí/vypnutí, nastavení rychlosti zařízení a času provozu. Nechybí ani synchronizace hodnot nastavených přímo na zařízení s údaji zobrazovanými v mobilní aplikaci.

 

 


swing2uvodni