01


Pro Jednotu bratrskou jsme vytvořili aplikaci pro správu archívu. Aplikace umožňuje elektronickou archivaci dokumentů a evidenci jednotlivých položek archivu. Přístup do aplikace je umožněn přes webový prohlížeč na jakémkoliv zařízení – PC, notebook, tablet i mobilní telefon. Aplikaci lze provozovat jak na interní síti (on premise řešení na lokálním serveru), tak veřejně jako cloudová služba (SaaS).
Výhodou aplikace je její jednoduché ovládání. Dokumenty se ukládají do spisovny, ze které jsou po přednastaveném čase převedeny do archívu. Každý dokument má svoji kartu s předdefinovanými údaji, podle kterých lze rovněž dokument vyhledat. Strukturu karty si může uživatel aplikace nadefinovat podle svých potřeb, rovněž může být předdefinováno několik typů karty. Přístup k archivovaným dokumentům je umožněn pouze oprávněným uživatelům. Oprávnění k aplikace jsou definována pomocí rolí, které jsou přiřazeny jednotlivým uživatelům aplikace. Do dokumentů mohou nahlížet i badatelé, kteří mají předdefinována oprávnění, které dokumenty mohou studovat.

 


0203 1