universium.cz

01


MCU Koloseum je inspirace

MCU Koloseum, o. p. s. je poskytovatelem celé řady obecně prospěšných služeb. Jen díky nim může nabídnout trvalé zaměstnání osobám se zdravotním postižením. Společnost sídlí v budově Kolosea, nechali jsme se tedy inspirovat právě jí.

Přátelství a pomoc
Logo připomíná zdi římského Kolosea, ale také symbolizuje most složený z lidí držících se kolem ramen. Lidí, kteří si navzájem pomáhají a podporují se. Z loga vyzařuje přátelství a optimismus, který je lidem ze společnosti vlastní. Brand design je složen z konturových rastrů, které jsou souborem symbolů čerpaných z pestré nabídky služeb.

Kupa příběhů na jednom místě
Nadpis, který vystihuje i nové námi vytvořené webové stránky. Hlavním záměrem bylo maximálně zpřehlednit nabídku služeb Kolosea a obyvatelům Liberce přiblížit život a pracovní elán zaměstnanců. Stránky přirozeně navazují na grafiku a design již vytvořeného loga.

Zažijte‘ to na vlastní oči
Propojení fotografií pracovníků s jejich vlastními komentáři vytváří příběhy, které vás připraví na to, s kým a kde se v Koloseu můžete setkat. Stránky jsou uživatelsky příjemné, přizpůsobené i dalším druhům mobilních zařízení. Se vším, co se děje v MCU Koloseum, se nyní rychle a mnohem lépe seznámíte.


0203 104
05