euronisa.cz

01 kopie


Nadace Euronisa

Nadace Euronisa byla založena v roce 1995 a je jednou z nejdéle působících nadací v našem kraji. Jejím posláním je podpora sociálních, zdravotních, vzdělávacích a kulturních projektů napříč generacemi. Nezávisle na zdravotním stavu nebo sociálním postavení pomáhat žít plnohodnotný život lidem v Libereckém kraji a Šluknovském výběžku.

Webové stránky s příběhem
Za prací Nadace Euronisa se ukrývají příběhy lidí, kteří pomoc potřebují nebo pomáhají druhým. Je tedy důležité, aby webové stránky byly srozumitelné a přístup k informacím rychlý.

Tlačítko ‚DARUJ‘
Kdo rychle dává, 2x dává – rčení, které je synonymem pro tlačítko ‚Daruj‘. Tento online prvek umožňuje zájemcům o dárcovství rychle a jednoduše přispět na konkrétní projekty.

Přehledné a pro každého
Grafický design koresponduje a přirozeně navazuje na nové logo. Nadační stránky jsou srozumitelné jak pro žadatele o příspěvky, tak pro ty, kteří chtějí přispět.


02 kopie03 kopie04

05