comeniana.cz


Co j
e vlastně Comeniana

Asociace Comeniana byla založena Jednotou bratrskou v ČR a sdružuje mateřská, rodinná a seniorská centra. Podporuje práci dětských klubů, nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, i organizace, které pomáhají znevýhodněným osobám s integrací do společnosti.

Rodina a vztahy mohou být prima
Jedním z cílů Comeniany je podpora mezigeneračních vztahů a tradičních rodinných hodnot. Tato myšlenka se stala hlavním motivem při tvorbě zbrusu nového loga. Tedy rodina tvořená ze všech generací, která drží při sobě a tráví spolu aktivní čas. Z loga vyzařuje vtip, hravost a propojenost. Přesně to, co v dnešních rodinách často chybí.

Ať to každý ví!
Ano, ať to všichni ví. To je úkol přesně pro webové stránky. Asociace nabízí mnohé akce, aktivity, pozvánky, odborné články a jednoduchý, přehledný web, navíc přizpůsobený i dalším druhům mobilních zařízení, prostě potřebuje.

 3
5
6